AVG Privacy policy

De BAPTISTEN GEMEENTE STADSKANAAL NOORD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze link Privacy Policy BGSN Stadskanaal def. 2019 vind u onze AVG Privacy policy.

Als BAPTISTEN GEMEENTE STADSKANAAL NOORD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt neemt u gerust contact met ons op.