Het feest van de doop.

Kom jij ook voor deze doopdienst!

http://baptisten-stadskanaal.nl/wp-content/uploads/2018/03/Baptism_Woman.jpgHet feest van de doop.

Wees welkom in onze doopdienst.

Zondagmorgen 25 maart om 10 uur beleven we de doopdienst van Diderik Aeilkema.

Het combo laat deze morgen haar klanken ook horen bij het zingen van mooie liederen uit opwekking en ons liedboek.

Waarom gedoopt worden?
Baptist betekent Doper. Dat wil niet zeggen dat wij de enige gemeente zijn waar gedoopt wordt. In bijna alle christelijke kerken wordt gedoopt. Wat is er dan zo bijzonder aan het dopen van de baptisten?

Alles begint bij het persoonlijk kiezen voor God.

We noemen dat bekering omdat je jezelf moet omkeren: van richting IK naar richting GOD.
Om met God omgang te kunnen hebben moeten we gereinigd worden van onze zonden. Dat kan alleen doordat Jezus met Zijn dood voor onze zonden betaald heeft, Hij heeft met zijn leven betaald voor wat wij schuldig waren. De doop is het beeld van de reiniging van onze zonden. Je kunt ook zeggen: we hebben ons oude leven overboord gezet en hebben God gevraagd het stuur van ons leven over te nemen. Dat beeld vinden we terug bij de doop door onderdompeling. We gaan te midden van de gemeente “kopje onder”; dat betekent begraven worden en opstaan met Jezus in een nieuw leven, en gewassen van zonden.

In onze baptisten gemeente stadskanaal noord worden dus geen kinderen gedoopt maar alleen personen die zelf voor een leven met Jezus hebben gekozen. De kinderen worden gewoonlijk in de zondagdienst opgedragen aan de Heer. Dat wil zeggen dat we het kind voorstellen aan God en Hem vragen om een hemelse vader voor dat kind te zijn. Natuurlijk wordt het kind met de ouders ook gezegend en bidden wij allen voor dit gezin.

Wat is de doop van gelovigen?
Baptisten geloven dat de doop bedoeld is voor hen die tot geloof in Christus zijn gekomen en die zichzelf toewijden aan een leven naar zijn beeld. In andere woorden, de doop is voor gelovigen.

Waarom zou je je laten dopen?
Jezus Christus geeft zijn volgelingen de opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Matteus 28:19).

De doop is een belangrijke stap in het geloofsleven, want hierdoor:

volgen we het voorbeeld van Jezus, die zich door Johannes de doper liet dopen, want we moeten alles doen wat God van ons wil. (Matteus 3:15).
zetten we de praktijk voort van de eerste christenen die iedereen doopten die beantwoorde aan de verkondiging van het evangelie (zie Handelingen 2:37-41).
nemen we symbolisch deel aan de dood en opstanding van Christus. In de doop identificeren we ons met Christus als teken dat onze levens onder zijn heerschappij staan (zie Romeinen 6:1-11).
verklaren we ons geloof in Christus en onze toewijding om een nieuw leven te leven in de kracht van de Geest.
ervaren we de genade en zegen van en voegen ons in het lichaam van Christus, de gemeenschap van gedoopten.

Deel dit bericht op…
Share on Facebook

Facebook

Share on Google+

Google+